Erna Assies

Voor zorg & meer

Mijn ervaring:

 

Ik heb gedurende mijn loopbaan gewerkt met mensen..
Met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Met NAH.
Met een ontwikkelingsachterstand.
Met aandacht voor gedragsmatige aspecten.
Met autistisme of -verwante stoornissen.
Met hulpvragen op gebieden als plannen, ordenen en structureren.
Met een andere prikkelverwerking.
Met verschillende syndromen en ziektebeelden
Met een palliatieve zorgvraag en
Met een terminale zorgbehoefte.

Dit lijkt alsof mensen in categorieën kunnen worden ingedeeld en dat is iets wat Erna absoluut niet wil en doet.

Een ieder is het waard om als individu met eigen waarden en normen gezien te worden. En ieder mens bepaalt zelf (eventueel samen met zijn omgeving) wat wel en ook wat niet gewenst is aan zorg.

Graag zoek ik met mensen naar de mogelijkheden om hieraan te voldoen. Natuurlijk binnen de kaders die er zijn.

Optrekken met mensen in een eigen specifieke levensfase met een eigen behoefte. Er zijn voor hen en de eventueel direct betrokkenen, betekent voor mij dat ik me afstem op dat wat mensen aangeven. Dat wat ze zeggen maar ook op dat wat mensen niet uitspreken kan van belang zijn. Samen bepalen welke doelen en afspraken er worden gemaakt is mijn uitgangspunt. Begeleiding en (verpleegkundige) zorg stem ik hierop af.

Gevolgde cursussen:

Training voor begeleiders van Doofblinden.

Communiceren met doof-blinde mensen via handalfabet. (Door omstandigheden is deze vaardigheid in de praktijk niet verder ontwikkeld)

Quantum-Touch (2007) Quantum-Touch en de aura (2010)

Quantum-touch maakt gebruik van technieken om trilling te verhogen bedoeld om het zelfgenezend vermogen van mensen te bevorderen.

Shantala en aanrakingsvormen. (2008)

(Vaak) zonder gesproken taal contact maken met de ander tijdens de ‘massage’ waarbij je je laat leiden door en altijd respecteert wat die ander aangeeft. Door gebruikmaking van vaste en herhalende patronen in de aanraking zijn er effecten merkbaar in het welbevinden; Bewustwording van lichaam(sdelen), ontspanning op korte en langere termijn. Hieraan gerelateerde aandachtspunten verminderen op den duur. De aanraking kan op de blote huid maar ook over de kleding heen worden gedaan. Al naar gelang wenselijkheid of mogelijkheid.

Kinderkruidenstempel-massage (2010) Met behulp van kruidenstempels die verwarmd worden en technieken volgens vast patroon wordt gemasseerd over het hele lijf. (fysieke) onrust of blokkades kunnen aanleiding zijn om deze vorm massage toe te passen. Hoewel bedoeld voor kinderen kunnen ook volwassenen gebruik maken van deze massage.

Lemniscare massagetechniek. (2010) Deze massage wordt gegeven op de voeten en onderbenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de lemniscaatvorm en de kracht van dit symbool.

Contactgegevens

U kunt mij bereiken op onderstaande manieren